Steeds meer patiënten organisaties richten zich op jongeren participatie. De rol van patiënten organisaties als sec belangenbehartiger wordt breder en verschuift naar informatieverstrekking en daadwerkelijke ondersteuning van patiënten in de doelgroep.

Het maatschappelijk participeren van jongeren binnen de patiëntengroep is een belangrijke taak voor veel patiënten organisaties. Maar hoe bereik je die jongere doelgroep en hoe zorg je voor die activiteiten die jongeren aanspreken en helpen bij hun maatschappelijke participatie.

Tegelijkertijd zijn veel patiënten organisaties de afgelopen jaren fors gekort op de overheidssubsidies waardoor de personele bezetting en daarmee capaciteit om activiteiten te ontwikkelen sterk is afgenomen.

Een haast onmogelijke uitdaging. Met minder mensen een veel breder takenpakket beheren én een (nieuwe) doelgroep actief ondersteunen.

De oplossing?
MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd) voor jongeren met een chronische ziekte of handicap.
Helping-Heroes – MDT is een officieel erkende MDT organisatie met een speciaal activiteiten programma voor jongeren die intensievere begeleiding willen.
Helping-Heroes wordt volledig bekostigd vanuit MDT subsidie middels het ministerie van OCW/VWS. Er zijn daarmee geen kosten verbonden aan onze activiteiten voor de jongeren én de deelnemende patiënten organisatie.

Kortom, zonder extra kosten een nieuwe doelgroep aanspreken én actief bijdragen aan hun maatschappelijke participatie? Praat dan eens met de mensen van Helping-Heroes.
Of bekijk onze flyer voor activiteiten die we nu al ontwikkelen met en voor jongeren  met ME/CVS,  ADHD, Autisme of een fysieke beperking.

Samenwerken met Helping-Heroes?
Samen brengen we de doelgroep binnen uw patientengroep in kaart. De MDT leeftijd is 12-30 jaar. Wat zijn de uitdagingen voor uw patienten, waar liggen hun interesses, talenten en hoe kunnen wij ze ondersteunen deze actief in te zetten in de samenleving.
Uw kennis van de doelgroep en hun uitdagingen, onze kennis van activiteiten, jongeren werving én de capaciteit van onze jongerenbegeleiders maken dat uw jongeren participatie project met weinig extra inspanning en zonder kosten, een groot resultaat en zichtbaarheid voor uw organisatie creeert.

Meer weten?
Bel, mail of app met:
Michel Groenewegen, 06-2696 3790 of michel@helping-heroes.nl
Of Erik Blokpoel, 06-11 343 669 of erik@helping-heroes.nl