Vrijwilligers App: Cultuur: Resultaat


Wat is de primaire doelstelling / activiteit van uw (culturele) organisatie?

Other 47 / 47

100.00%

Hoeveel vrijwilligers zijn er actief binnen uw organisatie?

0-10 15 / 47

31.91%

10-50 20 / 47

42.55%

50-100 7 / 47

14.89%

100-250 3 / 47

6.38%

250-500 1 / 47

2.13%

500+ 1 / 47

2.13%

Heeft u voldoende vrijwilligers binnen uw organisatie?

Ja 26 / 46

56.52%

Nee 20 / 46

43.48%

Hoe komt het dat er veel of weinig vrijwilligers zich aanmelden?

Other 42 / 42

100.00%

Hoe vind u (nieuwe) vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Via (ouders van) bestaande leden / sponsoren 14 / 95

14.74%

Via bestaande vrijwilligers 27 / 95

28.42%

Via een vrijwilligers centrale 9 / 95

9.47%

Via nieuwsbrief 10 / 95

10.53%

Via social media / website 19 / 95

20.00%

Other 12 / 95

12.63%

Nvt 4 / 95

4.21%

Ervaren jullie als organisatie problemen bij het uitvoeren van taken door vrijwilligers? Zo ja welke?

Other 17 / 41

41.46%

nee 24 / 41

58.54%

Hoe communiceren jullie de taken, data en andere informatie richting vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Telefonisch / Mondeling 26 / 84

30.95%

Via Whatsapp(groep) 19 / 84

22.62%

Via e-mail 35 / 84

41.67%

via post 0 / 84

0.00%

Other 4 / 84

4.76%

Hebben jullie naast vrijwilligers ook betaalde medewerkers in dienst? Zo ja, voor welke functies?

Other 25 / 39

64.10%

Nee 14 / 39

35.90%

Maken jullie gebruik van een speciale tool (app, website of software), voor de vrijwilligers taken/werkzaamheden binnen de organisatie (zoals voor het inplannen, overzicht, taakverdeling)?

Other 13 / 38

34.21%

nee 25 / 38

65.79%

Zou een App waarmee het werven en inplannen van vrijwilligers eenvoudig via uw mobiele telefoon of een website bij uw organisatie welkom zijn?

ja 18 / 38

47.37%

nee 20 / 38

52.63%

Indien ja, wat zijn de belangrijkste vereisten voor zo'n tool?

Kunt u zo uitgebreid mogelijk aangeven wat voor uw organisatie van belang is bij het gebruik van zo'n app of website?

(meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

planningsysteem 15 / 90

16.67%

rooster 16 / 90

17.78%

lijst met (beschikbare) vrijwilligers 15 / 90

16.67%

eenvoudig contact met de vrijwilligers 18 / 90

20.00%

Other 7 / 90

7.78%

Nvt 19 / 90

21.11%

Zou het al dan niet gratis beschikbaar zijn van zo'n tool bepalen of u er al dan wel of niet gebruik van maakt?

ja 20 / 36

55.56%

nee 16 / 36

44.44%

Heeft u nog opmerkingen of tips voor ons?

Other 29 / 29

100.00%