Vrijwilligers App: Scouting: Resultaat


Hoeveel leden telt uw scouting vereniging?

0-10 1 / 67

1.49%

10-50 5 / 67

7.46%

50-100 21 / 67

31.34%

100-250 34 / 67

50.75%

250-500 4 / 67

5.97%

500+ 2 / 67

2.99%

Hoeveel vrijwilligers zijn er actief binnen uw scouting vereniging?

0-10 3 / 62

4.84%

10-50 48 / 62

77.42%

50-100 10 / 62

16.13%

100+ 1 / 62

1.61%

Heeft u voldoende vrijwilligers binnen uw scouting vereniging?

ja 21 / 62

33.87%

nee 41 / 62

66.13%

Hoe komt het dat er veel of weinig vrijwilligers zich aanmelden?

Other 54 / 54

100.00%

Hoe vind u (nieuwe) vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Via (ouders van) bestaande leden / sponsoren 40 / 131

30.53%

Via bestaande vrijwilligers 42 / 131

32.06%

Via een vrijwilligers centrale 9 / 131

6.87%

Via nieuwsbrief 7 / 131

5.34%

Via social media / website 19 / 131

14.50%

Other 13 / 131

9.92%

Nvt 1 / 131

0.76%

Ervaren jullie als vereniging problemen bij het uitvoeren van taken door vrijwilligers? Zo ja welke?

Other 24 / 54

44.44%

nee 30 / 54

55.56%

Hoe communiceren jullie de taken, data en andere informatie richting vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Telefonisch / Mondeling 38 / 149

25.50%

Via Whatsapp(groep) 49 / 149

32.89%

Via e-mail 50 / 149

33.56%

via clubblad 5 / 149

3.36%

Other 7 / 149

4.70%

Hebben jullie naast vrijwilligers ook betaalde medewerkers in dienst?

ja 1 / 53

1.89%

nee 52 / 53

98.11%

Maken jullie gebruik van een speciale tool (app, website of software), voor de vrijwilligers taken/werkzaamheden binnen de scouting (zoals voor het inplannen, overzicht, taakverdeling)?

Other 6 / 53

11.32%

nee 47 / 53

88.68%

Zou een App waarmee het werven en inplannen van vrijwilligers eenvoudig via uw mobiele telefoon of een website bij uw vereniging welkom zijn?

ja 22 / 53

41.51%

nee 31 / 53

58.49%

Indien ja, wat zijn de belangrijkste vereisten voor zo'n tool?

Kunt u zo uitgebreid mogelijk aangeven wat voor uw vereniging van belang is bij het gebruik van zo'n app of website?

(meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

planningsysteem 13 / 107

12.15%

rooster 13 / 107

12.15%

lijst met (beschikbare) vrijwilligers 21 / 107

19.63%

eenvoudig contact met de vrijwilligers 23 / 107

21.50%

Other 11 / 107

10.28%

Nvt 26 / 107

24.30%

Zou het al dan niet gratis beschikbaar zijn van zo'n tool bepalen of u er al dan wel of niet gebruik van maakt?

ja 38 / 50

76.00%

nee 12 / 50

24.00%

Heeft u nog opmerkingen of tips voor ons?

Other 42 / 42

100.00%