Vrijwilligers App: Scouting: Resultaat


Hoeveel leden telt uw scouting vereniging?

0-10 1 / 70

1.43%

10-50 5 / 70

7.14%

50-100 23 / 70

32.86%

100-250 35 / 70

50.00%

250-500 4 / 70

5.71%

500+ 2 / 70

2.86%

Hoeveel vrijwilligers zijn er actief binnen uw scouting vereniging?

0-10 3 / 65

4.62%

10-50 51 / 65

78.46%

50-100 10 / 65

15.38%

100+ 1 / 65

1.54%

Heeft u voldoende vrijwilligers binnen uw scouting vereniging?

ja 21 / 64

32.81%

nee 43 / 64

67.19%

Hoe komt het dat er veel of weinig vrijwilligers zich aanmelden?

Other 56 / 56

100.00%

Hoe vind u (nieuwe) vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Via (ouders van) bestaande leden / sponsoren 41 / 133

30.83%

Via bestaande vrijwilligers 42 / 133

31.58%

Via een vrijwilligers centrale 9 / 133

6.77%

Via nieuwsbrief 7 / 133

5.26%

Via social media / website 19 / 133

14.29%

Other 14 / 133

10.53%

Nvt 1 / 133

0.75%

Ervaren jullie als vereniging problemen bij het uitvoeren van taken door vrijwilligers? Zo ja welke?

Other 25 / 56

44.64%

nee 31 / 56

55.36%

Hoe communiceren jullie de taken, data en andere informatie richting vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Telefonisch / Mondeling 38 / 153

24.84%

Via Whatsapp(groep) 51 / 153

33.33%

Via e-mail 51 / 153

33.33%

via clubblad 5 / 153

3.27%

Other 8 / 153

5.23%

Hebben jullie naast vrijwilligers ook betaalde medewerkers in dienst?

ja 1 / 55

1.82%

nee 54 / 55

98.18%

Maken jullie gebruik van een speciale tool (app, website of software), voor de vrijwilligers taken/werkzaamheden binnen de scouting (zoals voor het inplannen, overzicht, taakverdeling)?

Other 7 / 55

12.73%

nee 48 / 55

87.27%

Zou een App waarmee het werven en inplannen van vrijwilligers eenvoudig via uw mobiele telefoon of een website bij uw vereniging welkom zijn?

ja 24 / 55

43.64%

nee 31 / 55

56.36%

Indien ja, wat zijn de belangrijkste vereisten voor zo'n tool?

Kunt u zo uitgebreid mogelijk aangeven wat voor uw vereniging van belang is bij het gebruik van zo'n app of website?

(meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

planningsysteem 14 / 112

12.50%

rooster 14 / 112

12.50%

lijst met (beschikbare) vrijwilligers 23 / 112

20.54%

eenvoudig contact met de vrijwilligers 24 / 112

21.43%

Other 11 / 112

9.82%

Nvt 26 / 112

23.21%

Zou het al dan niet gratis beschikbaar zijn van zo'n tool bepalen of u er al dan wel of niet gebruik van maakt?

ja 40 / 52

76.92%

nee 12 / 52

23.08%

Heeft u nog opmerkingen of tips voor ons?

Other 43 / 43

100.00%