Vrijwilligers App: Sportverenigingen: Resultaat


Welke sport wordt er binnen uw vereniging beoefend?

Voetbal 7 / 52

13.46%

Tennis 7 / 52

13.46%

Hockey 1 / 52

1.92%

Atlethiek / Hardlopen / Gymnastiek 5 / 52

9.62%

Golf 0 / 52

0.00%

Watersport / Duiken 5 / 52

9.62%

Paardrijden 2 / 52

3.85%

Volleybal 2 / 52

3.85%

Handbal 2 / 52

3.85%

Basketbal 1 / 52

1.92%

Overige 20 / 52

38.46%

Hoeveel leden telt uw vereniging?

0-10 1 / 51

1.96%

10-50 4 / 51

7.84%

50-100 7 / 51

13.73%

100-250 11 / 51

21.57%

250-500 7 / 51

13.73%

500 + 21 / 51

41.18%

Hoeveel vrijwilligers zijn er actief binnen uw vereniging?

0-10 4 / 51

7.84%

10-50 25 / 51

49.02%

50-100 14 / 51

27.45%

100+ 8 / 51

15.69%

Heeft u voldoende vrijwilligers binnen uw vereniging?

Ja 17 / 50

34.00%

Nee 33 / 50

66.00%

Hoe komt het dat er veel of weinig vrijwilligers zich aanmelden?

Other 48 / 48

100.00%

Hoe vind u (nieuwe) vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Via (ouders van) bestaande leden / sponsoren 27 / 102

26.47%

Via bestaande vrijwilligers 31 / 102

30.39%

Via een vrijwilligers centrale 1 / 102

0.98%

Via nieuwsbrief 15 / 102

14.71%

Via social media / website 14 / 102

13.73%

Other 13 / 102

12.75%

Nvt 1 / 102

0.98%

Ervaren jullie als vereniging problemen bij het uitvoeren van taken door vrijwilligers? Zo ja welke?

Other 23 / 48

47.92%

Nee 25 / 48

52.08%

Hoe communiceren jullie de taken, data en andere informatie richting vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Telefonisch / Mondeling 31 / 119

26.05%

Via Whatsapp(groep) 34 / 119

28.57%

Via e-mail 36 / 119

30.25%

Clubblad 8 / 119

6.72%

Other 10 / 119

8.40%

Hebben jullie naast vrijwilligers ook betaalde medewerkers in dienst?

Ja 16 / 47

34.04%

Nee 31 / 47

65.96%

Maken jullie gebruik van een speciale tool (app, website of software), voor de vrijwilligers taken/werkzaamheden binnen de vereniging (zoals voor het inplannen, overzicht, taakverdeling)?

Other 18 / 47

38.30%

nee 29 / 47

61.70%

Zou een App waarmee het werven en inplannen van vrijwilligers eenvoudig via uw mobiele telefoon of een website bij uw vereniging welkom zijn?

Ja 23 / 47

48.94%

Nee 24 / 47

51.06%

Indien ja, wat zijn de belangrijkste vereisten voor zo'n tool?

Kunt u zo uitgebreid mogelijk aangeven wat voor uw centrale van belang is bij het gebruik van zo'n app of website?

(meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

planningsysteem 17 / 93

18.28%

rooster 13 / 93

13.98%

lijst met (beschikbare) vrijwilligers 18 / 93

19.35%

eenvoudig contact met de vrijwilligers 23 / 93

24.73%

Other 5 / 93

5.38%

Nvt 17 / 93

18.28%

Zou het al dan niet gratis beschikbaar zijn van zo'n tool bepalen of u er al dan niet gebruik van maakt?

Ja 29 / 45

64.44%

Nee 16 / 45

35.56%

Heeft u nog opmerkingen of tips voor ons?

Other 38 / 38

100.00%