Vrijwilligers App: Stichtingen en Goede Doelen: Resultaat


Waar zet uw goede doel zich voor in? (meerdere antwoorden mogelijk, klik op het pijltje om door te gaan)

Dierenwelzijn 3 / 46

6.52%

Natuur en milieu 7 / 46

15.22%

Jongerenwerk 6 / 46

13.04%

Sport 2 / 46

4.35%

Vluchtelingenwerk 0 / 46

0.00%

(Wetenschappelijk) onderzoek 2 / 46

4.35%

Kunst en cultuur 7 / 46

15.22%

Zorg en Welzijn 8 / 46

17.39%

Geloof en godsdienst 1 / 46

2.17%

Onderwijs 5 / 46

10.87%

Ouderenhulp 1 / 46

2.17%

Other 4 / 46

8.70%

Hoeveel vrijwilligers zijn er actief binnen uw stichting of goede doel?

0-10 13 / 35

37.14%

10-50 10 / 35

28.57%

50-100 7 / 35

20.00%

100-250 4 / 35

11.43%

250-500 0 / 35

0.00%

500+ 1 / 35

2.86%

Heeft u voldoende vrijwilligers binnen uw stichting of goede doel?

ja 18 / 35

51.43%

nee 17 / 35

48.57%

Hoe komt het dat er veel of weinig vrijwilligers zich aanmelden?

Other 34 / 34

100.00%

Hoe vind u (nieuwe) vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Via bestaande leden / donateurs 15 / 93

16.13%

Via bestaande vrijwilligers 25 / 93

26.88%

Via een vrijwilligers centrale 8 / 93

8.60%

Via nieuwsbrief 12 / 93

12.90%

Via social media / website 26 / 93

27.96%

Other 6 / 93

6.45%

Nvt 1 / 93

1.08%

Ervaart u als stichting of goede doel problemen bij het uitvoeren van taken door vrijwilligers? Zo ja welke?

Other 13 / 32

40.63%

nee 19 / 32

59.38%

Hoe communiceren jullie de taken, data en andere informatie richting vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Telefonisch / Mondeling 24 / 77

31.17%

Via Whatsapp(groep) 19 / 77

24.68%

Via e-mail 25 / 77

32.47%

via post 3 / 77

3.90%

Other 6 / 77

7.79%

Hebben jullie naast vrijwilligers ook betaalde medewerkers in dienst? Zo ja, voor welke functies?

Other 13 / 30

43.33%

nee 17 / 30

56.67%

Maken jullie gebruik van een speciale tool (app, website of software), voor de vrijwilligers taken/werkzaamheden binnen de scouting (zoals voor het inplannen, overzicht, taakverdeling)?

Other 8 / 30

26.67%

nee 22 / 30

73.33%

Zou een App waarmee het werven en inplannen van vrijwilligers eenvoudig via uw mobiele telefoon, tablet of pc bij uw stichting of goede doel welkom zijn?

ja 15 / 30

50.00%

nee 15 / 30

50.00%

Indien ja, wat zijn de belangrijkste vereisten voor zo'n tool?

Kunt u zo uitgebreid mogelijk aangeven wat voor uw vereniging van belang is bij het gebruik van zo'n app of website?

(meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

planningsysteem 9 / 60

15.00%

rooster 7 / 60

11.67%

lijst met (beschikbare) vrijwilligers 13 / 60

21.67%

eenvoudig contact met de vrijwilligers 14 / 60

23.33%

Other 3 / 60

5.00%

Nvt 14 / 60

23.33%

Zou het al dan niet gratis beschikbaar zijn van zo'n tool bepalen of u er al dan wel of niet gebruik van maakt?

ja 15 / 29

51.72%

nee 14 / 29

48.28%

Heeft u nog opmerkingen, vragen of tips voor ons?

Other 28 / 28

100.00%