Vrijwilligers App: zorg- & welzijnsorganisaties: Resultaat


Wat is het werkveld van uw organisatie?

Ziekenhuis 2 / 44

4.55%

Verpleeghuis 3 / 44

6.82%

Thuiszorg 1 / 44

2.27%

Overige zorg 8 / 44

18.18%

Welzijns organisatie algemeen 11 / 44

25.00%

Welzijnsorganisatie jeugdwerk 8 / 44

18.18%

Welzijn overig 11 / 44

25.00%

Hoeveel vrijwilligers zijn er actief binnen uw organisatie?

0-10 12 / 39

30.77%

10-50 10 / 39

25.64%

50-100 2 / 39

5.13%

100-250 3 / 39

7.69%

250-500 3 / 39

7.69%

500+ 9 / 39

23.08%

Heeft u voldoende vrijwilligers?

ja 10 / 36

27.78%

nee 26 / 36

72.22%

Hoe komt het dat er veel of weinig vrijwilligers zich aanmelden?

Other 33 / 33

100.00%

Hoe vindt u (nieuwe) vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Via bestaande vrijwilligers 24 / 81

29.63%

Via een vrijwilligers centrale 12 / 81

14.81%

Via nieuwsbrief 11 / 81

13.58%

Via social media / website 21 / 81

25.93%

Other 10 / 81

12.35%

Nvt 3 / 81

3.70%

Hoe communiceren jullie de taken, data en andere informatie richting vrijwilligers? (meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

Telefonisch / Mondeling 23 / 82

28.05%

Via Whatsapp(groep) 20 / 82

24.39%

Via e-mail 25 / 82

30.49%

Via post 4 / 82

4.88%

Other 10 / 82

12.20%

Hebben jullie naast vrijwilligers ook betaalde medewerkers in dienst? Zo ja, voor welke functies?

Other 16 / 31

51.61%

nee 15 / 31

48.39%

Maken jullie gebruik van een speciale tool (app, website of software), voor de vrijwilligers taken/werkzaamheden binnen de zorg organisatie (zoals voor het inplannen, overzicht, taakverdeling)?

Other 11 / 31

35.48%

nee 20 / 31

64.52%

Zou een App waarmee het werven en inplannen van vrijwilligers eenvoudig via uw mobiele telefoon, tablet of computer kan, bij uw organisatie welkom zijn?

ja 15 / 31

48.39%

nee 16 / 31

51.61%

Indien ja, wat zijn de belangrijkste vereisten voor zo'n tool?

Kunt u zo uitgebreid mogelijk aangeven wat voor uw organisatie van belang is bij het gebruik van zo'n app of website?

(meerdere antwoorden mogelijk klik op pijltje na aanklikken van uw keuze(s))

planningsysteem 8 / 60

13.33%

rooster 8 / 60

13.33%

lijst met (beschikbare) vrijwilligers 13 / 60

21.67%

eenvoudig contact met de vrijwilligers 13 / 60

21.67%

Other 3 / 60

5.00%

Nvt 15 / 60

25.00%

Zou het al dan niet gratis beschikbaar zijn van zo'n tool bepalen of u er al dan wel of niet gebruik van maakt?

ja 15 / 30

50.00%

nee 15 / 30

50.00%

Heeft u nog opmerkingen of tips voor ons?

Other 27 / 27

100.00%