Tijdens de maatschappelijke diensttijd (MDT) krijgen jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en na te denken over hun toekomst. Terwijl ze zich vrijwillig inzetten voor anderen, werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zo dragen ze een steentje bij aan een inclusieve, socialere en meer verbonden samenleving.

Kijk ook op: https://www.doemeemetmdt.nl/