Wilt u als scouting vereniging meer actieve leden, meer vrijwilligers, meer inkomsten én meer zichtbaarheid in de lokale samenleving?
Uw leden en hun ouders langer aan de vereniging binden en inzetten voor gezamenlijke activiteiten. Een mooi begeleidingstraject voor scouts als doorgroei naar leiding. Of wilt u een geweldig zomerkamp organiseren voor alle jongeren, ook diegenen die geen budget hebben?
Praat dan eens met de mensen van Helping Heroes over het Scouting MDT.

Professioneel ondersteund door ervaren jongerenwerkers en vak trainers. U krijgt de waardering van leden en hun ouders voor uw maatschappelijke klimaat. En wij nemen u het werk uit handen, zonder dat het u iets kost. Helping Heroes werkt samen met diverse scouting verenigingen in Nederland.

MDT, Maatschappelijke Dienst Tijd is er voor jongeren en jongvolwassenen van 12-30 jaar.
Er staan 3 zaken voorop:
Talent ontwikkeling, iets doen voor een ander (helpen in de samenleving) en anderen ontmoeten (in contact komen met mensen buiten het eigen sociale netwerk).
Kortom, samen met anderen leuke, leerzame en dienstbare activiteiten doen. De waardering die jongeren daarvoor krijgen is belangrijk. Daarnaast krijgen zij een beloning in de vorm van een cadeaubon en een Europees certificaat voor hun maatschappelijke inzet die bij latere sollicitaties of vervolgopleidingen net een streepje voor kan geven.

Tijdsbesteding:
MDT is er in vele vormen, geheel flexibel in te delen. De tijdsbesteding is tenminste 80 uur binnen een periode van maximaal 6 maanden. Dat kan dus wekelijks 3 uur zijn tijdens de opkomsten en activiteiten of bijvoorbeeld een sportkamp in de (zomer) vakantie van 2 weken. Tijdsbesteding kan zowel door de weeks als in het weekend plaatsvinden. Tijdens of buiten de reguliere opkomsten.

Activiteiten:
De activiteiten van een MDT worden zoveel mogelijk afgestemd met u als scouting organisatie en natuurlijk met de jongeren zelf binnen de kaders van de MDT kernwaarden. Zo kunnen we een programma samenstellen dat zoveel mogelijk aansluit bij de vraag vanuit de scouting / organisatie, de leiding én bij de wensen van de jongeren zelf.
Enkele voorbeelden zijn: Training op specifieke onderwerpen, Training sociale vaardigheden, het organiseren van een goede doelen loterij voor de club, combat training met opruimen van (zwerf) afval, soep koken voor daklozen, een buurt BBQ organiseren, Een outdoor sport evenement voor jongeren in de lokale samenleving, Masterclass materiaal verzorging, Terrein onderhoud, EHBO, fondsenwerving en evenement organisatie en nog veel meer.

Voordelen voor u als Scouting organisatie:
De scouts doen waardevolle en leuke ervaring op die perfect aansluit op het karakter van de scouting. Het draagt bij aan het maatschappelijk klimaat en zichtbaarheid van uw club. Extra waardering van leden. Langdurige binding van jeugdleden en hun ouders, nieuwe aanwas van vrijwilligers, werving van donaties voor de club. Er is professionele begeleiding van de scouts én de leiding door ons team. Optimale aansluiting bij uw eigen opkomsten en activiteiten door een programma op maat voor de verschillende leeftijdsgroepen. Jeugdleden kunnen met hun inzet een beloning verdienen voor henzelf maar ook voor nieuwe materialen op de club.

Geen kosten:
Omdat MDT gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van VWS en ZonMw, zijn er voor de scouting vereniging én deelnemende jongeren geen kosten aan verbonden.

Voordelen voor de jongeren:
Leuke en leerzame activiteiten (gemiddelde waardering door jongeren 9+!), leren en ervaren op een andere manier, actief participeren in de lokale samenleving, veel over de natuur leren, inzetten voor je eigen club en daarvoor waardering ontvangen. Bezig zijn met talent ontwikkeling en leren wat je leuk vindt en goed kunt. Bijdragen aan toekomstige (school/carrière) keuze. Een mooie beloning én een officieel Europees erkend Europass Certificaat.

Contact:
Wilt u weten wat wij als MDT organisatie vóór en vooral samen mét u als scouting kunnen doen?
Neem dan vrijblijvend contact op met:
Marco van de Kraats, 06-23977003 – marco@helping-heroes.nl of
Olaf Dijkstra, 06-23965328 – olaf@helping-heroes.nl